ULUSLAR ARASI EĞİTİM SİSTEMİ

 

Düşlerevi Anaokulu Erasmus Plus (+)  ve e Twining projeleri ile rakip okullara fark atmaktadır.

Erasmus Plus (+) nedir ?
Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.
İki eylemden oluşmaktadır;
Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)
Okul personelinin   yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda; okul eğitimi alanında faaliyet gösteren okulların,bir ya da daha fazla personelini eğitim ve öğretim amacıyla Program ülkelerine kısa dönemli göndermeyi, ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmayı; mesleki eğitim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme ve güncelleme veya pedagojik becerilerini artırmayı amaçlayan bir faaliyettir.
Ana Eylem 2 - Yenilik ve İyi Uygulama Değişimi için İşbirliği (KA2)
Stratejik Ortaklıklar
Kurumsal,yerel/bölgesel,ulusal ya da uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi,transfer edilmesi ve ya uygulanması amacıyla,Program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projeleri desteklemektedir.

Okulumuz personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi,yurt dışında mesleki gelişim imkanı fırsatı sunmak,ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak,uluslararası düzeyde yeniliklerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla İtalya'nın koordinatörü olduğu Macaristan,Yunanistan,Avusturya,İspanya,Letonya, Polonya gibi ülkelerinde bulunduğu B.I.R.D.S(Bird Imıtation for Rapid Development Skills ) adlı bir Erasmus Plus (+) projesine ortak oldu.
Projenin amacı; ortaklarımızla yeni öğretim uygulamalarını tanımak bu uygulamaları arttırmak,yaygınlaştırmak ve aynı zamanda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre kişisel ve sosyal becerilerini geliştirmeyi desteklemektir.
Projenin diğer bir amacı ise;kuşların davranışlarını gözlemleyerek problem çözme becerilerini geliştirmektir.
eTwinning nedir?
eTwinning, Avrupa’daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur.
eTwinning, iletişim kurmak, işbirliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak; kısacası Avrupa’daki en heyecan verici öğrenme topluluğunu hissetmek ve bu topluluğun bir parçası olmak için, Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullardan birinde çalışan personele (öğretmenler, müdürler, kütüphaneciler v.b.) yönelik bir platform sunmaktadır.

eTwinning, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.
Okulumuz projeler geliştirmek,paylaşmak,işbirliği yapmak ve daha iyi hizmet verebilmek için etwinning projelerini yürütmektedir.
İngiltere'nin koordinatörü olduğu 'Kültürel Hikayeler' adlı proje Çek Cumhuriyeti,Romanya,Polonya,Malta,Hollanda,Estonya gibi ülkelerle yılda üç  kez olmak üzere(yeni yıl,ilkbahar ve yaz ) üç kültürel hikaye paylaşacağız.Projenin amacı farklı kültürleri tanımak ve farklı ülkeler arasında kültürel alışverişi sağlamaktır.
Bir diğer etwinning projesi ise proje koordinatörlüğünü okulumuzun yürüttüğü 'Haydi Tontonlar Anaokuluna 'adlı proje        Bursa'da,Diyarbakır'da,Gaziantep'de,İzmir'de,İstanbul'da,Konya'da,Uşak'da bulunan okullarla ortaklık kurduk.Projenin amacı ise büyük aile üyelerinin çocuk yetistirirken etkin rol alması,okuldaki etkinliklere katılım sağlaması,tecrübelerini paylaşması ve onlara güzel hatıralar bırakabilmesidir.

 

0216 339 13 43
BARBAROS MAHALLESI DENIZMEN SOKAK NO:1 KOŞUYOLU/ÜSKÜDAR