PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

    Çocuklarımız danışmanlarımız tarafından çeşitli akademik ve projektif testler ile takip edilmektedir.

Kurumumuzda uygulanabilen testler.

CAS (Cognitive Assesment System)
CAT Çocuklar İçin Algı Testi (3-10 Yaş)
Frostig Görsel İdrak Testi(2)  4 – 7 yaş
Gessel Gelişim Figürleri 1- 6 yaş
Cattel Zeka Testi 6 – 14 yaş
Kent Egy / Porteus Labirentleri 6 – 14 yaş
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 4 -6 yaş
Stanford Binet Zeka Testi 2 yaş ve üzeri

          Rehberlik hizmetlerinde; uzman rehber, öğretmen, anne-baba ve öğrenci ayrılmaz bir bütündür. Bu bütünün temel ögesi öğrencidir. Çocuğun duygusal, sosyal ve akademik gelişimi için; anne-baba, öğretmen ve uzman rehber bir bütün olarak çalıştığında amaca ulaşılabilir. Bireyde meydana gelen davranış değişikliklerinin bir kısmı rastlantısal ve kendiliğinden, bir kısmı ise yetişkinler tarafından planlı olarak gerçekleştirilir.  

   Düşlerevi Anaokulu Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin esası, problem ortaya çıkmadan önlemektir. İnsan yaşamının en önemli dönemlerinden biri olan okul öncesi dönemde çocuklarımızın aldığı eğitim ve bakımın niteliği daha sonraki dönemler üzerinde çok etkili olacaktır. Bu bilinçle, akademik ve bilimsel yaklaşımla sevgi ve şefkati birleştirmeyi ilke edinen Düşlerevi Anaokulu yıl boyunca sizlere gereksinim duyduğunuz her konuda pedagojik destek vermeyi de amaçlamaktadır. Bu çalışmalarımız; aile ve uzman tarafından yapılacak olan ön görüşmeler, yıl boyunca ihtiyaç duyulan zamanlarda yapılacak olan randevulu görüşmeler ve önemli olduğu düşünülen çeşitli konularda sizlere sunulacak olan seminerler şeklinde gerçekleştirilecektir.
0216 339 13 43
BARBAROS MAHALLESI DENIZMEN SOKAK NO:1 KOŞUYOLU/ÜSKÜDAR