YAŞ GRUPLARI (2 yAŞ)

2 YAŞ ÇOCUĞUNUN ÖZELLİKLERİ

Kendi benliğinin çevreden ayrı olarak algılandığı evredir.

Bağımsızca isteme ve davranma gibi yetilerin temelleri atılmaktadır.

Bu dönemki en önemli konular tuvalet eğitimi ve bağımsızlık alanlarındaki yetiştirme ve öğretme çabalarıdır.

Bu yaşın getirdiği hızlı gelişim çocuğu bir çok açıdan bağımsız hale getirir.

Bağımsızlık duygusu ve yetenekleri arasındaki uzlaşmazlıklar aslında çocuğun daha çok yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemdir.

Bu dönemde görülen inatçı davranışların çocuğun karakter özelliği olarak görülmemesi gerekir.

Bu aynı zamanda çocuğun hayır dönemidir. Bu çocuğun bağımsız bir insan olmayı öğrenmesinin yoludur.

Çocukla alışveriş gibi bazı faaliyetler birlikte yapılabildiği için yakınlaşmanın ve sevgi ifadesinin en net olduğu dönemdir.

Bu dönem motor yeteneklerin ve dil becerilerinin oluşturulduğu alandır.

Sosyal tepkilerin gelişmeye başladığı bir dönemdir. Taklit ,utanma ,otoritenin kabulu, rekabet, ilgi çekme arzusu gibi.

Aile dışındaki bireylerle ilişki kurma , kendi akranlarıyla birlikte olmaktan zevk alma dönemidir.

Birtakım davranışların belirli ortamlarda uygulanması gereğini öğrenir. Sosyalleşme olgusunun ilk aşamalarıdır.

Karalama evresinden tanınabilecek ilk çizimlerin oluştuğu evredir.

Zihinsel semboller geliştirmeye başlar. İsim ve nesnelere ait hızla gelişen bir sözcük hazinesi oluşur.

2 yaş dönemi sorgu çağı dönemidir. Nasıl ve niçinlerin başladığı evre olduğunu söyleyebiliriz. 4 yaş ile bu özellik en üst seviyesine ulaşacaktır.

Bu dönemde dışkılama ve işeme kaslarının işlevlerinde gelişme göze çarpar.Bu kaslarının
üzerinde egemenlik kurması seçim yapabilme duygusunun gelişmesine neden olur.

2.5 yaş dönemi gelişimin en büyük kriz dönemlerinden biridir. Bu zorlu dönemde çocuk dengesiz , olumsuz, kararsız ve isyankardır.

Söz dinlemediği hatta tersini yaptığı ve kısıtlandığı zaman öfkelenen ve yardım almayan bir yapısı vardır. Bu dönem ‘ karşı koyma bunalımı ‘ olarak adlandırılabilir.

2.5 yaş dönemi sinir sisteminin gelişiminin gelişiminde bir ara evredir.

Seçme yeteneğine yeterince sahip olamadığı için iki olanağı birden seçebilir.

Bu dönem aynı zamanda korkulu rüya dönemidir.

Çocuk bu dönemde farklı kutuplar arasında yalpalar, atılganlıktan utangaçlığa, güçlü bir sahip olma duygusundan aldırmazlığa hızla geçebilir.

Öğrendiği kavramları genişletmek için bir takım yeni detaylar katmaktadır.

Artık kendine ait söyleyebildiği çocuk şarkıları vardır.

Çok daha fazla rengi tanıyabilmektedir.

3’ kadar sayabilmektedir.

2.5 yaş bunalımı çocuğun kişiliğini geliştirir.
PSİKOMOTOR ALAN

Bu dönem sağlam adım dönemidir. Engellerden sakınarak kolaylıkla durup yeniden koşabildiği dönemdir.

Dengesini yitirmeden çömelip desteksiz ayağa kalkabilir.

Oyuncakları ileri geri itebilir. Artık yön bilincide gelişmiştir.

Bir basamağın üstüne çıkıp rahatça inebilir.

Parmaklık ve duvara tutunarak merdiven inip çıkabilir fakat bu hareketi gerçekleştirirken her basamakta iki ayağını yan yana getirmek en belirgin harekettir.

Düşmeden bir topu omzundan yukarı atabilir.

Üç tekerlekli bisiklete oturu ama pedalları çeviremediği için ayaklarıyla iterek yürütür.

Çok küçük nesneleri eline alırken kesinlik ve çabukluk kazanmıştır ve aynı ustalıkla yerine koyabilir.

Küçük şekerlerin ambalaj kağıtlarını açabilir.

Tahta küplerle altılı ya da sekizli kuleler yapabilir.

Ucuna cok yakın tutarak kalem kullanabilir

Sayfaları teker çevirir.

El seçimi artık olgunca belirgindir.

Hem dairesel hem de ileri geri karalamalar yapar. Dik çizgiyi ve V şeklindeki çizimi takip eder.

2.5 yaş ile dengesini kaybetmeden dümdüz ileri koşar.

Çocuk bahçesinde bulunan bazı aletlere kolayca tırmanır.

Alçak bir basamaktan iki ayağıyla aşağı atlayabilir parmak ucunda durabilir.

Büyük toplara tekmeyle vurabilir , ama dengeyi pek sağlayamadan bir yana eğilerek ve hafifçe tekme atar.
BİLİŞSEL GELİŞİM

Çocuklar büyüdükçe yaşlarına özgü birtakım düşünce biçimleri sergilerler. Bu dönemde hareket eden her şey canlıdır.

İşlem öncesi bu evrede çocuk dünyayı kendi ben – merkezli bakış açısından algılar, başka birinin açısından göremez.

Sözcük kullanmaya , sembol ve sembolle temsil ettiği nesne arasındaki ilişkiyi anlamaya başlar.
DİL GELİŞİMİ

2 Yaş çocuğunun konuşması artık onu tanımayanlar tarafından da anlaşılabilir ama hala pek çok çocuksu öğe içerir.

Sözcük dağarcığı hızla gelişir. İhtiyacı olan sözcükleri kullanmasını öğrenir. Anlayabildiği sözcük sayısı ise daha fazladır.

İki sözcüklü cümle kurabilir.

Kim ,niçin, ne ve nerede soruları sorar.

Sıfat ve zarflar çocuğun sözcük dağarcığına 1.5 yaşından itibaren girmeye başlar. En son ise sıfatları kullanmaya başlar. Çocuğun en zor kavrayabildiği ben , benim , bana ve beni zamirlerinin kullanılmasıdır.

Önemli olmayan sözcükleri söylemeden atlayabilir.

Yoğun bir duygulanım , heyecan ve coşku durumunda kekeleme oldukça yaygındır ama geçicidir.zamirlerini doğru kullanır.

2.5 yaş ile 200 ya da daha fazla kolayca tanınabilir sözcük kullanabilir.

Ben, ben, bana ve sen zamirlerini doğru kullanır.

 

0216 339 13 43
BARBAROS MAHALLESI DENIZMEN SOKAK NO:1 KOŞUYOLU/ÜSKÜDAR