EĞİTİM SİSTEMİMİZ

EĞİTİM SİSTEMİMİZ


Okul çocukların kişilik ve karakter gelişimine büyük önem vermektedir. Aile eğitimleri önemli bir yer tutar. Okul Kurucusu Psikolojik Danışman olup ailelerin değip dönüşmeleri adına özverili çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca ekibinde bir oyun terapisti, bir duyu bütünleme / fizyoterapist ve bir dil konuşma terapisti yer almaktadır. Çocuk hakkında alacakları kararı ekip olarak alarak, gerekli eğitimini bu şekilde planlamaktadırlar. 

 Düşlerevi Anaokulu’nda Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çocukların seçim  haklarının olduğu, duygu ve karakter gelişimlerinin özel olarak takip edildiği, 21.YY öğrenen becerilerinin geliştirildiği, yaratıcı, problem çözebilen, üretebilen, duyarlı, ilkeli, araştıran sorgulayan bireyler olmaları için gereken temellerin atıldığı özel bir müfredat uygulamaktadır. Bu müfredat eklektik yaklaşımla günümüz çocuklarının ihtiyaçlarını en iyi karşılayan programların yine en iyi yönleri ile tasarlanmıştır.

Öğrencilerin planlama, sorumluluk alma gibi becerilerinin gelişimi ve öğretmenlerin öğrencileri yakından tanıması gerekliliğine olan inancımızdan dolayı Higscope yaklaşımından, 
Çocukları erken yaşlardan itibaren sadece sözel ve yazınsal araçlarla değil, kendi öğrenmelerini ışıkla, sesle, dansla, müzikle, çizgiyle ve daha sayılabilecek bir sürü dil ile kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmenin önemine olan inancımız ile Reggio Emilia yaklaşımından, Üreten ve doğaya saygılı bireyler yetiştirmek ve bunu doğayı, canlıları tanıyarak  bilimi küçük yaşlarda sevmelerini desteklemeye olan inancımızdan GEMS temaları ile çerçevelenmiş, SCAMPER yaratıcılık ve projeleri ile aktif öğrenmeyi esas almış bir müfredat uyguluyoruz.

Kurumumuz bu müfredatın çerçevesini uzun yıllara dayalı birikimleri ile kurumlara danışmanlık yapan Eğitim Danışmanı Fatma ERTEN  ile yapılandırarak geliştirmiştir. Bu çerçevede öğretmenlerinin mesleki gelişimleri sürekli desteklemek adına hizmet içi eğitimler düzenlenmektedir.

0216 339 13 43
BARBAROS MAHALLESI DENIZMEN SOKAK NO:1 KOŞUYOLU/ÜSKÜDAR