DİL GELİŞİM TAKİBİ

   İleriye dönük olabilecek bazen genetik miras, bazen kazanımsal bazen ise duygusal temelli olan dil gelişim problemleri tespit edildikten sonra aile ile iletişime geçilir ve bir yol haritası belirlenir.
  DİL KONUŞMA
   İletişim becerilerinin gelişimi, ilk kelime ortaya çıkmadan önce bebeklikte başlar. Herhangi bir dil ve konuşma probleminin, çocukların sosyal – akademik beceri ve davranışları üzerinde önemli bir etkisi olması muhtemeldir. Tıbbın her alanında da vurgulandığı gibi erken dönemde çocuklarımızın dil ve konuşma problemleri tespit edilir ve tedaviye başlanırsa sorunların devam etmesi veya daha kötüye gitmesi olasılıkları kesinlikle ortadan kalkacaktır. Dil ve konuşma sorunlarında erken müdahale; çocuklarımızın okumada, yazmada, okullarındaki çalışmalarında ve kişiler arası ilişkilerinde çok daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

 

0216 339 13 43
BARBAROS MAHALLESI DENIZMEN SOKAK NO:1 KOŞUYOLU/ÜSKÜDAR